E-Sonuç

Randevu Al

Kurumsal

Misyonumuz

Bireylerin tüm sağlık sorunlarının etik ilkeler ışığında kaliteli ve başarılı yöntemlerle çözüme kavuşturulması ve bu sayede toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Tıp alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek uygun ekonomik şartlarda toplum yararına sunulmasıdır.

Vizyonumuz

Yurt içi ve yurt dışından gelen tüm hastalar ile hasta yakınlarının haklarına saygı duyularak memnuniyetlerinin oluşturulması, sunulan nitelikli, kaliteli ve uygun sağlık hizmetlerinin gelişiminin ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Hastanelerimiz