E-Sonuç

Randevu Al

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Anestezi; ağrı duygusunun ortadan kaldırılması, reanimasyon; yeniden canlandırma anlamına gelmektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarımız ameliyathane ve erişkin yoğun bakım ünitelerinde hizmet vermektedir.
Ameliyathane de güvenli anestezi yöntemleriyle; hastaların ameliyat süresince ağrısız olmaları ve cerrahi işlemin rahat yapılabilmesi sağlanmaktadır.
Yoğun bakımda her hastaya anestezi ve reanimasyon viziti, mekanik ventilatör takibi, invaziv monitörizasyon için gerekli kateterizasyon işlemleri yapılmaktadır.

Ameliyat öncesi tüm hastalar anestezi uzmanlarımız tarafından değerlendirilir.
Fizik muayene ve kan tetkiklerine göre operasyon riskleri belirlenir uygun anestezi planı yapılır. Yapılacak anestezi yöntemleri hastalara açıklanır.

Tüm yaş grubundaki hastalara planlanan anestezi yönetimi uygulamadan önce hastalar monitörize edilir. Tansiyon, nabız gibi parametrelerine göre anestezi dozu ayarlanır. Hastaların ağrı duymaması ve hareketsiz kalmaları sağlandıktan sonra cerrahi başlatılır. Ameliyat süresince kalp atımı ritmi, kan basıncı, kandaki oksijen miktarı yakın bir şekilde izlenerek, bu parametreler de gelişebilecek değişikliklere ilaçlarla anında müdahale edilir. Cerrahi bitiminde hastalar uyandırılır ve ağrı tedavisi başlatılır.
Anestezi hizmetleri; anestezi ve reanimasyon uzman doktorları ve anestezi teknisyenleri tarafından tüm cerrahi branşlarla uyum içinde ekip olarak sağlanmaktadır.

Ameliyathanemiz, yüksek teknoloji alt yapısı ile ameliyatta ihtiyaç duyulan tüm olanakları hastalarımıza sunmaktadır. Toplamda bulunan 7 ameliyat odamızda, kaliteli anestezi cihazları ve monitörizasyon yöntemleri ile anestezi hizmeti verilmektedir.

Anestezi yöntemlerimiz:
Genel anestezi
Bölgesel (spinal, epidural, Riva) anestezi
Sedoanaljezi